november 20, 2019

”Ett gott liv” 0kr

0.00 kr

Rapporten ”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning
2014 tog FUB:s dåvarande boendekommitté fram rapporten Ett gott liv – Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning. Rapporten var ett resultat av en enkät bland FUB:s medlemmar, som besvarades av 1 550 personer. Rapporten innehåller en beskrivning av LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna, resultat och analys av enkätsvaren samt det avslutande avsnittet Frågor inför framtiden. Medlemmarnas svar med många citat och framtidsfrågorna är i hög grad relevanta än idag i det lokala intressepolitiska arbetet.
Rapporten finns också som pdf-dokument på www.fub.se/rapporter

OBS!
Frakt och administrativa avgiften varierar på grund av vikten, priserna är även exklusive moms.

239 i lager

Kategori:

Beskrivning

Rapporten ”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning
2014 tog FUB:s dåvarande boendekommitté fram rapporten Ett gott liv – Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning. Rapporten var ett resultat av en enkät bland FUB:s medlemmar, som besvarades av 1 550 personer. Rapporten innehåller en beskrivning av LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna, resultat och analys av enkätsvaren samt det avslutande avsnittet Frågor inför framtiden. Medlemmarnas svar med många citat och framtidsfrågorna är i hög grad relevanta än idag i det lokala intressepolitiska arbetet.
Rapporten finns också som pdf-dokument på www.fub.se/rapporter

Mer information

Vikt 240 g
Share: